Recenzie, rozhovory, články

Fucimanová: Metafora je kruh. In: Slovenské pohľady, roč. IV+127, č. 5 (2012), s. 155.

Košková, H.: Pohladenie za knihu. Rozhovor so spisovateľkou Martou Hlušíkovou. In: Knižná revue, roč. XXI, č. 3 (2011), s. 12.

Stanislavová, Z.: Bez piesní je svetu zima. Literárna tvorba pre deti a mládež v roku 2010. In: Bibiana, roč. XVIII, č. 1 (2011), s. 5.

Baloghová, M.: Čítanie jedným dychom. In: Slovenské národné noviny, roč. 24, č. 10 (2010).

Ferko, M.: Marta Hlušíková: Písmenkovo alebo Tam, kde pršia výkričníky. In: Knižná revue, roč. XX, č. 10 (2010), s. 10.

Košková, H.: Marta Hlušíková: Kde pavúky tkajú cukrovú vatu. In: Slovenské národné noviny, roč. 24, č. 10 (2010).

Stanislavová, Z.: Ostrovčeky umenia. Literárna tvorba pre deti a mládež 2009. In: Bibiana, roč. XVII, č. 1 (2010), s. 5.

Háber, S.: Radostné bolesti. In: Slovenské národné noviny, roč. 23, č. 7 (2009).

Sliacky, O.: Marta Hlušíková (heslo). In: Sliacky, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava : LIC, 2009, s. 139.

Stanislavová, Z.: V znamení dospievania. Literárna tvorba pre deti a mládež 2008. In: Bibiana, roč. XVI, č. 2 (2009), s. 9.

Fucimanová, M.: Fotky mezi dvěma skly v kredenci. In: Dokořán – bulletin Obce spisovatelů, roč. X, č. 40 (2007).

Fucimanová, M.: Záhrady jako přítel v nouzi. In: Mosty, roč. 16, č. 1 (2007).

Košková, H.: Minirecenzia. In: Slovenské národné noviny, roč. 21, č. 13 (2007).

Košková, H.: Kam dohodia kamene. In: Slovenské pohľady, roč. IV+121, č. 12 (2005), s. 119-120.

Farkašová, E.: Úvaha nad knihou poviedok Karamelový smiech. In: Literárny týždenník,

roč. XXVI, č. 35-36 (2013), s. 15.

Štelbaská, Z.: Z nudy dobrodružstvo, z osamelosti kapitánom. zuzanastelbaska.blogspot.sk, 11. február 2016

Dukátová, N.: Až raz budem kapitánom. In: Knižná revue, roč. XXVI., č. 06, str. 22-23.

 

 

SLOVAK LITERARY REVIEW
REVUE DER SLOWAKISCHEN LITERATUR
number 2, december 2012

SRL 1

 

 

 

 

 

 

 

SRL 2

 

 

 

 

 

 

 

SRL 3

 

 

 

 

 

 

 

Mosty, ročník 16, č. 1 z 2. 1. 2007

Mosty, ročník 16, č. 1 z 2. 1. 2007

 

 

 

 

 

Slovenské národné noviny z 3. 7. 2007, 13/2007

Slovenské národné noviny z 3. 7. 2007, 13/2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Literárny týždenník, 35-36, október 2013, s. 15

Literárny týždenník, 35-36, október 2013, s. 15

 

 

 

 

casopis Leopoldov obalka

 

 

 

 

 

 

 

leopoldov 2

 

 

 

 

 

leopoldov 2b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FacebookmailFacebookmail