Časopisecká tvorba

Do časopisov som začala prispievať už počas stredoškolských štúdií: na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Trenčíne sme mali Pamätnicu trenčianskeho gymnázia (1969) a školský časopis Sezam I. (1970) a Sezam II. (1971). Ďalšie moje literárne a novinárske pokusy sa realizovali v Trenčianskych novinách (1970-1972), v Smene na nedeľu (1971-1972), Slovenke (1970), Roháči (1989-1990), Práci (1986-1994), Učiteľských novinách (1989-1996), Slobodnom piatku (1993-1994), Sme (1995) a Gemerských zvestiach (1989-2005).

Odborné texty som publikovala v Slovenskej reči (1981), Kultúre slova (1983) a Slovenských národných novinách (2010).

Moje poviedky a poézia pre dospelých dostali priestor v časopisoch Slovenské pohľady (2009-2010), Literárny týždenník (2004-2017), Knižná revue (2006-2011), RAK (2009-2012)), Kultúrny život (2002), Romboid (2018), Ružomberský hlas (1994), Literárne kroky (2000-2001), Učiteľské noviny (1994), Gemerské zvesti (1993-2017), Kováčňa (2011), Gőmőri Hírlap (2010-2017), Vasárnap (2005), Gőmőrországh (2012).

Najrozsiahlejšia je moja časopisecká tvorba pre deti. Publikovala som približne 350 prozaických a básnických textov v časopisoch Včielka (1989-2016), Zornička (1990-2017), Mamatatajojo (1998-1999), Slniečko (1991-2016), Slnečnica (2008-2010), Adamko (2008-2017), Maxík (2009-2011), Zvonček (2009-2015), ZIPS (2012-2013), Fifík (2011-2015) a Šikovníček (2017).

Posuň sa kurzorom nižšie na kategórie „Pre deti“ a „Pre dospelých“.

 

FacebookmailFacebookmail