Dvorníky

Dve besedy v ZŠ v Dvorníkoch neďaleko Hohovca 27. marca 2019

 

Obe besedy „spískala“ pani učiteľka Mgr. Jana Zámečníková, ktorá si ma prišla vyzdvihnúť na železničnú stanicu v Leopoldove. Všímam si jav typický pre takmer všetky základné školy u nás: žiaci na prvom stupni sú komunikatívni, aktívni, a tí z druhého stupňa (česť piatakom) sú akísi ostýchaví a mlčia.

Čítam z knižky Len sa teš, Pampúch.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto na pamiatku 🙂

FacebookmailFacebookmail